wegwijs in het welzijnslandschap

voor meer informatie omtrent Klinisch Psychologen en  psychotherapeuten in Vlaanderen ga naar VVKP. Ben je op zoek naar een psycholoog in je buurt of een psycholoog voor volwassenen surf dan naar psycholoog.be.

Laat je financiële situatie het niet toe om naar een privé-psycholoog te gaan ga dan op zoek naar een CGG in je buurt :

Ga naar overlegplatform geestelijke gezondheidszorg provincie Antwerpen voor meer informatie. Hier zijn mogelijks wachtlijsten.

Ben je kind/ adolescent van een ouder met psychisch probleem of  een verslaving, dan kunnen onderstaande websites misschien wel een antwoord bieden op jouw vragen :

Surf naar ik maak de klik en vindt info over wat je kan doen als je kind of jongere bent van een ouders met een psychische problematiek. Je kan er ook anoniem en gratis met een hulpverlener praten.

Daarnaast kan je ook terecht bij al-anon voor al je vragen over verslaving en kan je er gratis en anoniem terecht bij  zelfhulpgroepen verspreid over het hele land.

Website Vlaamse overheid: gezin, welzijn en gezondheid     

De website van de Vlaamse overheid waar je allerlei nuttige informatie terugvindt over gezin, welzijn en gezondheid.

http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich in voor de geestelijke gezondheid.

http://www.vvgg.be/

Tele-Onthaal

Bij Tele-Onthaal kan je 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 terecht met al je vragen en problemen, via het telefoonnummer 106. Vrijwilligers bieden je een luisterend oor.

http://www.tele-onthaal.be/

Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 58 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord.

http://www.netwerktegenarmoede.be/

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

website van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/

De sociale kaart      

overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel

http://www.desocialekaart.be

Awel

Awel (voorheen de kinder- en jongerentelefoon) luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem, via telefoon (bel 102), mail of chat.

http://www.awel.be/

Te Gek!?  

Te Gek !? probeert geestelijke gezondheidsproblemen in de media en bij het grote publiek bespreekbaar te stellen via bijvoorbeeld cd’s, concerten, muzikale en literaire tournees, tv-reportages, lessenpakketten, krantenkaterns of de infomobiel.

http://www.sad.be/tegek/

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding  

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is een vzw met als basisdoelstelling het voorkomen van zelfdoding. Het CPZ werkt vanuit drie diensten, die onderling verbonden zijn en elkaar aanvullen:

 

De Druglijn  

De telefoonlijn waar je terecht kan met informatievragen, hulpvragen of vragen naar informatiefolders over drank, drugs & pillen; telefonisch bereikbaar via het nummer 078 15 10 20

http://www.druglijn.be/

De opvoedingslijn

De opvoedingslijn is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders… die behoefte hebben aan een gesprekspartner, met vragen over opvoeding van kinderen en jongeren. De opvoedingslijn is telefonisch te bereiken op 078 15 00 10

http://www.opvoedingstelefoon.be/