speltherapie en psychodrama

Speltherapie is een methode om kinderen te helpen met het verwoorden van wat ze voelen en denken, maar ook van wat ze op jonge leeftijd meemaakten. De ontwikkeling van kinderen komt soms vast te zitten door grote of kleine omstandigheden. Er wordt niet gekozen om met het zich aandienende symptoom te werken, maar er wordt getracht terug te keren naar het moment in de ontwikkeling waar er iets verkeerd liep om van daaruit een gezonde ontwikkeling te stimuleren en het kind de kans te geven om weer zelfstandig op weg te gaan. Ouders worden steeds betrokken via oudergesprekken.

Psychodrama is een krachtig en effectief therapeutisch middel om beter met per­soonlijke problemen om te gaan. De methode is ontwikkeld door Jacob Levy Moreno en ontleent zijn kracht aan het in scène zetten en spontaan uitspelen van hetgeen iemand bezighoudt. Een belangrijk aspect is dat psychodrama sterke kanten van mensen aanspreekt zoals spontaniteit, creativiteit, empathie en moed.

Psychodrama kan al ingezet worden voor kinderen vanaf 6 jaar. Meestal zal echter bij jongere kinderen eerder geopteerd worden voor speltherapie. Toch kunnen soms technieken van het psychodrama ook binnen een speltherapie gebruikt worden.

psychodrama, spel, familie, gezin