psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn klachten waar geen aanwijsbare medische oorzaak voor gevonden kan worden en de oorzaak psychisch van aard is.

De meest voorkomende psychosomatische klachten bij kinderen zijn buikpijn of hoofdpijn. Let op psychosomatisch wil niet zeggen dat het kind doet alsof.  Het kind kan wel degelijk buikpijn en/ of hoofdpijn ervaren als gevolg van stress.   Ieder  mens heeft wel eens last van psychosomatische klachten. Denk maar aan hoofdpijnklachten die je ervaart, na je lange tijd te hebben moeten inspannen voor je werk.  Je hebt in dit geval lichamelijke klachten door een teveel aan psychische spanning.  Lichaam en geest staan steeds met elkaar in verbinding en daarom is het dus niet zo gek dat geestelijke spanning kan leiden toch lichamelijke pijn.

Wanneer bij kinderen de psychosomatische klachten blijven aanhouden kan dit echter een teken zijn dat het kind kampt met onverwerkte gevoelens. Het kan dan belangrijk zijn om hulp in te schakelen voor het kind en om samen op zoek te gaan naar wat de betekenis kan zijn van de klachten voor het kind.