opvoedingsproblemen en/of vragen

Het opvoeden van kinderen is niet altijd even gemakkelijk. Ieder kind is verschillend en elke leeftijd vraagt weer een andere aanpak van ouders.  Dit alles in combinatie met werk en huishouden, maakt dat je soms het gevoel kan hebben vast te komen zitten met de opvoeding van je kinderen.

Toch krijgen alle ouders wel eens te maken met moeilijk gedrag bij opgroeiende kinderen. Kinderen die spijbelen, roepen, schelden, met deuren slaan, liegen, te laat thuiskomen of gewoon niet luisteren. Iedere ouder herkent hier wel een eental dingen van.  Pas als bepaald gedrag langer aanhoudt kan je stellen dat er problemen zijn in de opvoeding.

Opvoedingsproblemen beginnen vaak heel geleidelijk, maar soms ook heel abrupt. Denk maar aan het gedrag van een kind in de peutertijd of van pubers.

Een opvoedingsprobleem is in eerste de plaats een probleem van de ouders. Vaak willen zij graag iets bereiken, wat niet lukt. Bijvoorbeeld dat hun kind zich anders ontwikkelt of beter naar hen luistert. Soms hebben ze daarin gelijk, maar soms verwachten ze teveel van hun kinderen. Het is hoe dan ook frustrerend om steeds tevergeefs pogingen te doen het gedrag van je kind te veranderen.

Ouders voelen zich dan vaak machteloos, onzeker, bezorgd en zelfs kwaad. Het kind voelt zich onder druk gezet – en dat maakt de kans dat hij of zij het gedrag inderdaad aanpast alleen maar kleiner.

Oorzaken van opvoedingsproblemen kunnen erg uiteenlopend zijn. Zowel aanleg/ temperament van het kind spelen een rol, als ook omgevingsfactoren en gebeurtenissen in het verleden.

Vraag je je af of jouw aanpak wel de juiste is? Zitten jullie als ouders niet altijd op dezelfde lijn wat opvoeding betreft?  Wil je graag tips in het omgaan met het moeilijke gedrag van je kind? Weet je niet goed hoe je je kind moet leren omgaan met veranderingen? Wat te vertellen in geval van  scheiding, rouw, verlies, trauma…

Voor al die vragen kan je bij mij terecht en kunnen samen gaan zoeken naar wat best werkt voor jouw kind.