intakegesprek

Nadat u telefonisch of per mail contact heeft opgenomen, wordt er een intakegesprek ingepland. Tijdens dit intakegesprek zal de reden van aanmelding uitgebreid bevraagd worden, zal stilgestaan worden bij de moeilijkheden die u ervaart op dit moment en wat daarvan oorzaken zouden kunnen zijn. Ook zal er gepeild worden naar uw verwachtingen en zal de verdere manier van werken toegelicht worden.

Na dit eerste gesprek kan u beslissen of u verder wilt gaan met de gesprekken en zal ook gekeken worden of ik denk een antwoord te kunnen bieden op de problemen die u ervaart. Soms kan beslist worden dat er moet doorverwezen worden of samenwerking met andere hulpverleners noodzakelijk wordt geacht..