Gezinstherapie

Na een belevingsonderzoek kan beslist worden niet rechtstreeks met het kind te werken, maar via de ouders. Met de noden van het kind in het achterhoofd wordt dan gewerkt aan andere interacties tussen ouder en kind die een stimulerend effect hebben op de ontwikkeling.

Naast deze mediatie-therapie is ouderbegeleiding ook mogelijk in combinatie met een speltherapie van het kind. Ouderbegeleiding heeft dan vooral als doelstelling om ouders met andere ogen te leren kijken naar hun kind met respect voor de beleving en het ontwikkelingsniveau. De doelstelling van deze vorm van ouderbegeleiding is eerder het mee dragen van het kind in een periode waarin er intensief gewerkt wordt aan ontwikkeling.

Een derde vorm van ouderbegeleiding geeft ouders de tijd en de ruimte om te ‘filosoferen’ over opvoeding. In dit geval is er vaak geen begeleiding en zelfs geen belevingsonderzoek van het kind nodig en heeft de ouderbegeleiding als doelstelling een ouder de kans te geven zijn eigen pedagogische visie sterker te ontwikkelen of aan te passen aan de nieuwe levensfase van zijn/haar kind.

Afhankelijk van de vraag van ouders kan ook  gestart worden met een moeder(ouder)-kind therapie. Terwijl we ruimte maken voor het verhaal van moeder, geven we ook aandacht aan de interactiepatronen tussen moeder en kind tijdens de floortime. We helpen moeder om de signalen en de ontwikkelingsstappen van haar kind op te merken en hier stimulerend op te reageren.

Soms zijn gesprekken met het gehele gezin noodzakelijk om stil te staan bij bepaalde dynamiek in het gezin die een probleem in stand kunnen houden of versterken. Ook kunnen bepaalde krachten in een gezin soms helpen om de moeilijkheden die er zijn het hoofd te kunnen bieden.