belevingsonderzoek

Na een eerste verkennend gesprek, wordt een drietal gesprekken de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en te gaan onderzoeken, wat er aan de hand is en wat er nodig is om tot een oplossing te komen

Bij kinderen wordt  gedurende een drietal individuele sessies gepeild naar de beleving van het kind. Hiervoor worden de CAT (Children’s Apperception test), de HTP (House Tree Person test), FID (Familie in Dieren test), I feel pictures test, Blacky, spelobservatie en gesprekjes gebruikt. Op basis van dit onderzoek kan een beeld gevormd worden over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leefwereld en de emotieregulatie van het kind. In het licht van deze informatie wordt de aanmeldingsklacht bekeken en wordt een vrijblijvend voorstel voor behandeling geformuleerd.

Bij jongeren wordt er gedurende een drietal individuele sessies gesprekken gedaan om de client beter te leren kennen en de sterktes en zwaktes in kaart te kunnen brengen. Soms kan er ook er ook worden gewerkt met creatieve technieken, afhankelijk van de noden en interesses van de client.

Bij jongvolwassenen wordt er na het kennismakingsgesprek meestal meteen gestart met de therapie. Er is echter ook hier vaak een exploratiefase waarin de klachten verhelderd en geconcretiseerd kunnen worden, waarna kan toegewerkt worden naar een oplossing of een verbetering van de klachten. Ook hier kan met creatieve technieken gewerkt worden.